Úřední deska

Oznámení na této elektronické úřední desce jsou též vyvěšena na kamenné úřední desce obce Lažany

Dokument Vyvěšeno Sejmuto
Informace o přerušení provozu nového sběrného dvora z důvodu bezproudí.
Přerušení příjezdu k novému sběrnému dvoru v Blatné
17.7.2024 23.7.2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA _ Oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 7.7.2024 24.7.2024
Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhu změny č. 1 ÚP Lažany
560197_1_ZCU
560197_2_HLV
560197_3_VPS
560197_5_KOOR
560197_oduvodneni
560197_text
26.6.2024 27.8.2024
Návrh Závěrečného účtu obce Lažany 3.6.2024  
Návrh závěrečného účtu SMOOS
Zpráva o výsledku z přezkoumání hospodaření 2023 SMOOS
21.5.2024 20.6.2024
Pověření ke vstupu a vjezdu při komplexní pozemkové úpravě Lažany 28.12.2022  
Informace EG.D, a.s. k oznamování plánovaných odstávek elektřiny občanům
EGD leták plánované odstávky
9.8.2021  
Termíny svozu odpadu v Lažanech viz PŘÍSPĚVKY stále aktuální

 

Rozpočty a účetní dokumenty Vyvěšeno Sejmuto
Schválený_závěrečný_účet_SOB_za_rok_2023
Rozvaha
Výkaz_pro_hodnocení_plnánu_rozpočtu
Zpráva_o_výsledku_přezkoumání_hospodaření_SOB_za_rok_2023
18.6.2024 31.7.2025
Závěrečný_účet_SOB_za_rok_2023_-_Návrh
Rozvaha
Zpráva_o_výsledku_přezkoumání_hospodaření_SOB_za_rok_2023
Výkaz_pro_hodnocení_plnění_rozpočtu
3.5.2024 31.7.2024
Rozpočtové opatření č. 4/2024 2.5.2024  
Rozpočtové opatření č. 3/2024 17.4.2024  
Rozpočtové opatření č. 2/2024 6.3.2024  
Rozpočtové opatření č.1/2024 3.1.2024  
Rozpočet DSO SMOOS na rok 2024 a rozpočtový střednědobý výhled SMOOS 2025 – 2028
byl schválen VH SMOOS dne 7.12.2023.
Zároveň jsou dokumenty zveřejněny na webových stránkách https://www.smoos-st.cz/
27.12.2023  
Schválený rozpočet obce Lažany 2024 27.12.2023  
Schválený rozpočet SOB na rok 2024 27.12.2023 31.1.2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2025 – 2027 27.12.2023 31.1.2028
Rozpočtové opatření č. 7.2023    
Rozpočtové opatření č. 6/2023 1.11.2023  
Rozpočtové opatření č.5/2023 15.11.2023  
Schválený závěrečný účet SMOOS za rok 2022 30.8.2023  
Rozpočtové opatření č.4/2023 21.6.2023  
Schválený závěrečný účet obce Lažany za rok 2022 a zpráva o konečném přezkoumání hospodaření obce Lažany za rok 2022 21.6.2023  
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Výkaz FIN 2-12
14.6.2023  

Návrh závěrečného účtu SMOOS 2022
Audit SMOOS 2022

23.5.2023 15.6.2023
Rozpočtové opatření č.3/2023 1.3.2023  
Rozpočtové opatření č.2/2023 1.2.2023  
Rozpočtové opatření č.1/2023 5.1.2023  
Výroční zpráva obce 2021 23.2.2022 1.1.2023
Schválený rozpočet SOB na rok 2023 28.12.2022 31.1.2024
Schválený rozpočet obce Lažany na rok 2023 7.12.2023  
Rozpočtové opatření č.7/2022 1.12.2022  
Návrh rozpočtu SMOOS 23.11.2022 14.12.2022
Rozpočtové opatření č.6/2022 2.11.2022  
Rozpočtové opatření č.5/2022 3.10.2022  
Rozpočtové opatření č.4/2022 1.9.2022  
Rozpočtové opatření č. 3/2022 17.8.2022  
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021
Zpráva o přezkoumání hospodaření SOB 2021
Výkaz FIN 2-12M SOB za rok 2021
3.8.2022  
Rozpočtové opatření č. 2/2022 1.6.2022  
Schválený závěrečný účet a zpráva o kontrole hospodaření obce Lažany za rok 2021 29.6.2022  
Rozpočtové opatření č. 1/2022 2.3.2022  
Schválený rozpočet obce Lažany na rok 2022 5.1.2022  
Rozpočet DSO SMOOS za rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 – 2026 byl schválen VH SMOOS dne 13.12.2021.
Dokumenty jsou vyvěšeny na stránkách www.smoos-st.cz
22.12.2021  
Schválený rozpočet SOB pro rok 2022 14.12.2021 31.1.2023
Rozpočtové opatření č. 8/2021 1.12.2021  
Rozpočtové opatření č. 7/2021 1.11.2021  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Lažany na roky 2022 – 26 10.11.2021  
Návrh rozpočtu SMOOS 2022
Návrh Rozpočtový výhled SMOOS 2023-2026
10.11.2021 12.12.2021
Rozpočtové opatření č. 6/2021 6.10.2021  
Rozpočtové opatření č. 5/2021
8.9.2021  
Svazek obcí Blatenska – oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku obcí Blatenska jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.blatensko.eu a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SOB v úředních. hodinách na adrese: Spálená 727, 388 01 Blatná…
29.9.2021 trvale
Rozpočtové opatření č. 4/2021 12.7.2021  
Schválený Závěrečný účet obce Lažany za rok 2020
Zpráva o konečném PH 2020 Lažany
7.7.2021  
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020
Zpráva o přezkoumání hospodaření SOB za rok 2020
Výkaz FIN 2-12M
30.6.2021  
Schválený závěrečný účet SMOOS za rok 2020 23.6.2021  
Rozpočtové opatření č. 3/2021 10.3.2021  
Rozpočtové opatření č. 2/2021 15.2.2021  
Rozpočtové opatření č. 1/2021 15.1.2021  
Schválený rozpočet Obce Lažany na rok 2021 6.1.2021  
Rozpočet SMOOS na rok 2021 schválený
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022-25
29.12.2020  
Schválený rozpočet SOB pro 2021Schválený střednědobý výhled rozpočtu 22.12.2020  
Rozpočtové opatření č. 8.20 2.11.2020  
Návrh rozpočtu SMOOS 2021
Návrh střednědobého rozpočtu SMOOS 22-25
PLÁN ROZVOJE SMOOS _21-25
25.11.2020  
Návrh rozpočtu obce Lažany na rok 2021 18.11.2020  
Rozpočtové opatření č. 7.20 1.10.2020  
Návrh rozpočtu SOB na rok 2021
Návrh střednědobého výhledu SOB
26.10.2020  
Rozpočtové opatření č. 6.20 3.9.2020  
Rozpočtové opatření č. 5.20 5.8.2020 .
Schválený závěrečný účet SMOOS za rok 2019 8.7.2020  
Rozpočtové opatření č. 4.20 1.7.2020  
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2019
Zpráva o přezkoumání hospodaření za r. 2019
Hodnotící zpráva SOB za rok 2019
Výkaz FIN 2-12 za rok 2019
26.6.2020  
Schválený závěrečný účet obce Lažany za rok 2019 schválený 3.6.2020 17.6.2020  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Lažany 17.6.2020  
Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za rok 2019
16.6.2020  
Rozpočtové opatření č. 3.20 1.6.2020  
Rozpočtové opatření č. 2.20 8.4.2020  
Návrh závěrečného účtu 8.4.2020  
Rozpočtové opatření č. 1.20 2.3.2020  
Schválený rozpočet SOB na rok 2020 30.12.2019  
Schválený rozpočet SMOOS 2020 11.12.2019  
Schválený rozpočtový výhled 2020 – 23 11.12.2019  
Schválený rozpočet obce Lažany na rok 2020 4.12.2019  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS 2020-2023 1.11.2019  
Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu SOB 18.6.2019 31.1.2023
Schválený závěrečný účet SMOOS 2018 14.6.2019  
Dokumenty k závěrečnému účtu obce Lažany za rok 2018
Souhrnna_sestava_2019-03-25_14-42
V040-201812K01
V060-201812K01
V061-201812K01
V062-201812K01
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Lažany za rok 2018
27.3.2019  
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Lažany za rok 2018 5.3.2019  
Návrh závěrečného účtu za rok 2018.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
Rozvaha.pdf
Příloha.pdf
5.3.2019  
Schválený rozpočet SMOOS 2019.pdf 14.12.2018  
Schválený rozpočet obce Lažany 2019.pdf 7.12.2018  
Závěrečný účet za rok 2017.pdf
V040-201712K01.pdf
Rozvaha2017.pdf
Výkaz zisku a ztrát 2017.pdf
23.5.2018  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lažany za rok 2017
Návrh závěrečného účtu za rok 2017.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
30.4.2018  
Schválený rozpočet obce Lažany na rok 2018.pdf 29.11.2017  
 
Starší příspěvky úřední desky Vyvěšeno Sejmuto
Strategický Rozvojový Dokument Lažany.pdf 3.4.2019  
Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Lažany.pdf
NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽANY.pdf
15.3.2017  
Informace o rozšíření spolupráce se sběrným dvorem Blatná od 1.1.2017.pdf
Dodatek skládka Hněvkov.pdf
28.12.2016  
Obecně závazná vyhláška 1-15 o odpadech.pdf 25.3.2015  
Veřejná vyhláška – vydání územního plánu Lažany – jako opatření obecné povahy, včetně grafické části
Veřejná vyhláška.pdf
Opatření obecné povahy.pdf
Grafická část
Výkres širších vztahů.pdf
Hlavní výkres.pdf
VPS.pdf
Koordinační výkres.pdf
Koordinační výkres TI.pdf
Širší vztahy.pdf
ZPF.pdf
28.12.2012 17.1.2013

Logo Jihočeský kraj
Úřední hodiny
Středa 18.00 - 20.00
Kontakt
Obec Lažany
Lažany 39
388 01 Blatná
380 830 184 info@obeclazany.cz