Úřední deska

Oznámení na této elektronické úřední desce jsou též vyvěšena na kamenné úřední desce obce Lažany

Dokument Vyvěšeno Sejmuto
Přechodná úprava Rally Pačejov 2020
mapa 1
mapa 2
mapa 3
15.9.2020 29.9.2020
Oznámení o konání zastupitelstva obce Lažany 2. 9. 2020 29.8.2020  
Oznámení o sídle a počtu volebních okrsků 18.8.20220  
Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 2 2020 ze dne 17. srpna 2020 18.8.2020  
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – opatření obecné povahy 29.7.2020 2.9.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 6.4.2020 31.12.2022
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie 31.3.2020  
Termíny svozu odpadu v Lažanech viz PŘÍSPĚVKY 3.3.2020  
Výroční zpráva obce 2019 26.2.2020 1.1.2022

 

Rozpočty a účetní dokumenty Vyvěšeno Sejmuto
Rozpočtové opatření č. 5.20 5.8.2020  
Schválený závěrečný účet SMOOS za rok 2019 8.7.2020  
Rozpočtové opatření č. 4.20 1.7.2020  
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2019
Zpráva o přezkoumání hospodaření za r. 2019
Hodnotící zpráva SOB za rok 2019
Výkaz FIN 2-12 za rok 2019
26.6.2020  
Schválený závěrečný účet obce Lažany za rok 2019 schválený 3.6.2020 17.6.2020  
Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za rok 2019
16.6.2020  
Rozpočtové opatření č. 3.20 1.6.2020  
Rozpočtové opatření č. 2.20 8.4.2020  
Rozpočtové opatření č. 1.20 2.3.2020  
Schválený rozpočet SOB na rok 2020 30.12.2019  
Schválený rozpočet SMOOS 2020 11.12.2019  
Schválený rozpočtový výhled 2020 – 23 11.12.2019  
Schválený rozpočet obce Lažany na rok 2020 4.12.2019  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS 2020-2023 1.11.2019  
Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu SOB 18.6.2019 31.1.2023
Schválený závěrečný účet SMOOS 2018 14.6.2019  
Dokumenty k závěrečnému účtu obce Lažany za rok 2018
Souhrnna_sestava_2019-03-25_14-42
V040-201812K01
V060-201812K01
V061-201812K01
V062-201812K01
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Lažany za rok 2018
27.3.2019  
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Lažany za rok 2018 5.3.2019  
Návrh závěrečného účtu za rok 2018.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
Rozvaha.pdf
Příloha.pdf
5.3.2019  
Schválený rozpočet SMOOS 2019.pdf 14.12.2018  
Schválený rozpočet obce Lažany 2019.pdf 7.12.2018  
Dotační smlouva SOB x Prevent 18.7.2018 18.7.2021
Závěrečný účet za rok 2017.pdf
V040-201712K01.pdf
Rozvaha2017.pdf
Výkaz zisku a ztrát 2017.pdf
23.5.2018  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lažany za rok 2017
Návrh závěrečného účtu za rok 2017.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
30.4.2018  
Pujčka_peněz_MAS_2018-03-05.pdf 21.3.2018 21.3.2021
Schválený rozpočet obce Lažany na rok 2018.pdf 29.11.2017  
 
Starší příspěvky úřední desky Vyvěšeno Sejmuto
Darovací smlouva SOB Prevent 99 – 2019 22.7.2019 22.7.2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
OOP 2019_3_Priloha c. 1
10.12.2019 31.12.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstva zemědělství 4.9.2019 31.12.2022
Strategický Rozvojový Dokument Lažany.pdf 3.4.2019  
Výroční zpráva obce Lažany 2018.pdf 2.1.2019 1.1.2021
Obecně závazná vyhláška 1-17 základní škola.pdf 29.11.2017 14.12.2017
Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Lažany.pdf
NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽANY.pdf
15.3.2017  
Výroční zpráva obce 2016.pdf 8.3.2017 1.1.2019
Informace o rozšíření spolupráce se sběrným dvorem Blatná od 1.1.2017.pdf
Dodatek skládka Hněvkov.pdf
28.12.2016  
Obecně závazná vyhláška 1-15 o odpadech.pdf 25.3.2015  
Veřejná vyhláška – vydání územního plánu Lažany – jako opatření obecné povahy, včetně grafické části
Veřejná vyhláška.pdf
Opatření obecné povahy.pdf
Grafická část
Výkres širších vztahů.pdf
Hlavní výkres.pdf
VPS.pdf
Koordinační výkres.pdf
Koordinační výkres TI.pdf
Širší vztahy.pdf
ZPF.pdf
28.12.2012 17.1.2013

 

Úřední hodiny
Středa 18.00 - 20.00
Kontakt
Obec Lažany
Lažany 39
388 01 Blatná
380 830 184 info@obeclazany.cz