Úřední deska

Oznámení na této elektronické úřední desce jsou též vyvěšena na kamenné úřední desce obce Lažany

Dokument Vyvěšeno Sejmuto
Oznámení – odečty elektroměrů 17.9.2021 8.9.2021 18.9.2021
Oznámení o sídle a počtu volebních okrsků 24.8.2021
Informace EG.D, a.s. k oznamování plánovaných odstávek elektřiny občanům
EGD leták plánované odstávky
9.8.2021
Přechodná úprava – uzavírka MK Milčice – Čekanice
Mapy – oprava MK Milčice – Čekanice
28.7.2021
Informace k otevření nového sběrného dvora v Blatné (viz příspěvky) 8.3.2021
Oznámení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj o obnově katastrálního operátu novým mapováním
Přehled lokality – mapa
24.2.2021 1.10.2021
Termíny svozu odpadu v Lažanech viz PŘÍSPĚVKY stále aktuální
Informace k otevření nové prádelny SOB v Blatné
Informace prádelna
Ceník prádelna
26.10.2020

Rozpočty a účetní dokumenty Vyvěšeno Sejmuto
Schválený Závěrečný účet obce Lažany za rok 2020
Zpráva o konečném PH 2020 Lažany
7.7.2021
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020
Zpráva o přezkoumání hospodaření SOB za rok 2020
Výkaz FIN 2-12M
30.6.2021
Schválený závěrečný účet SMOOS za rok 2020 23.6.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021 10.3.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 15.2.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 15.1.2021
Schválený rozpočet Obce Lažany na rok 2021 6.1.2021
Rozpočet SMOOS na rok 2021 schválený
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022-25
29.12.2020
Schválený rozpočet SOB pro 2021Schválený střednědobý výhled rozpočtu 22.12.2020
Rozpočtové opatření č. 8.20 2.11.2020
Návrh rozpočtu SMOOS 2021
Návrh střednědobého rozpočtu SMOOS 22-25
PLÁN ROZVOJE SMOOS _21-25
25.11.2020
Návrh rozpočtu obce Lažany na rok 2021 18.11.2020
Rozpočtové opatření č. 7.20 1.10.2020
Návrh rozpočtu SOB na rok 2021
Návrh střednědobého výhledu SOB
26.10.2020
Rozpočtové opatření č. 6.20 3.9.2020
Rozpočtové opatření č. 5.20 5.8.2020
Schválený závěrečný účet SMOOS za rok 2019 8.7.2020
Rozpočtové opatření č. 4.20 1.7.2020
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2019
Zpráva o přezkoumání hospodaření za r. 2019
Hodnotící zpráva SOB za rok 2019
Výkaz FIN 2-12 za rok 2019
26.6.2020
Schválený závěrečný účet obce Lažany za rok 2019 schválený 3.6.2020 17.6.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Lažany 17.6.2020
Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za rok 2019
16.6.2020
Rozpočtové opatření č. 3.20 1.6.2020
Rozpočtové opatření č. 2.20 8.4.2020
Návrh závěrečného účtu 8.4.2020
Rozpočtové opatření č. 1.20 2.3.2020
Schválený rozpočet SOB na rok 2020 30.12.2019
Schválený rozpočet SMOOS 2020 11.12.2019
Schválený rozpočtový výhled 2020 – 23 11.12.2019
Schválený rozpočet obce Lažany na rok 2020 4.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS 2020-2023 1.11.2019
Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu SOB 18.6.2019 31.1.2023
Schválený závěrečný účet SMOOS 2018 14.6.2019
Dokumenty k závěrečnému účtu obce Lažany za rok 2018
Souhrnna_sestava_2019-03-25_14-42
V040-201812K01
V060-201812K01
V061-201812K01
V062-201812K01
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Lažany za rok 2018
27.3.2019
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Lažany za rok 2018 5.3.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
Rozvaha.pdf
Příloha.pdf
5.3.2019
Schválený rozpočet SMOOS 2019.pdf 14.12.2018
Schválený rozpočet obce Lažany 2019.pdf 7.12.2018
Dotační smlouva SOB x Prevent 18.7.2018 18.7.2021
Závěrečný účet za rok 2017.pdf
V040-201712K01.pdf
Rozvaha2017.pdf
Výkaz zisku a ztrát 2017.pdf
23.5.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lažany za rok 2017
Návrh závěrečného účtu za rok 2017.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
30.4.2018
Pujčka_peněz_MAS_2018-03-05.pdf 21.3.2018 21.3.2021
Schválený rozpočet obce Lažany na rok 2018.pdf 29.11.2017
Starší příspěvky úřední desky Vyvěšeno Sejmuto
Výroční zpráva obce 2019 26.2.2020 1.1.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 6.4.2020 31.12.2022
Darovací smlouva SOB Prevent 99 – 2019 22.7.2019 22.7.2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
OOP 2019_3_Priloha c. 1
10.12.2019 31.12.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstva zemědělství 4.9.2019 31.12.2022
Strategický Rozvojový Dokument Lažany.pdf 3.4.2019
Výroční zpráva obce Lažany 2018.pdf 2.1.2019 1.1.2021
Obecně závazná vyhláška 1-17 základní škola.pdf 29.11.2017 14.12.2017
Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Lažany.pdf
NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽANY.pdf
15.3.2017
Výroční zpráva obce 2016.pdf 8.3.2017 1.1.2019
Informace o rozšíření spolupráce se sběrným dvorem Blatná od 1.1.2017.pdf
Dodatek skládka Hněvkov.pdf
28.12.2016
Obecně závazná vyhláška 1-15 o odpadech.pdf 25.3.2015
Veřejná vyhláška – vydání územního plánu Lažany – jako opatření obecné povahy, včetně grafické části
Veřejná vyhláška.pdf
Opatření obecné povahy.pdf
Grafická část
Výkres širších vztahů.pdf
Hlavní výkres.pdf
VPS.pdf
Koordinační výkres.pdf
Koordinační výkres TI.pdf
Širší vztahy.pdf
ZPF.pdf
28.12.2012 17.1.2013
Úřední hodiny
Středa 18.00 - 20.00
Kontakt
Obec Lažany
Lažany 39
388 01 Blatná
380 830 184 info@obeclazany.cz