Pouťový turnaj v malé kopané o pohár starosty

Diplom za třídění odpadů

Naše obec se v loňském roce umístila na 3. místě v třídění odpadů v Soutěži obcí – Jihočeši třídí odpady 2014. I proto se zastupitelstvo obce i nadále nevybírat poplatek za odpady.
Děkujeme tímto těm, kteří odpady svědomitě třídí! A na druhé straně prosíme ty, kteří nám stále vyhazují vše v jednom pytli do kontejneru se směsným odpadem, aby se nad sebou zamysleli. Jde přece o přírodu v které žijeme všichni.

Geoportál GEPRO

Užitečný odkaz na katastrální mapy ZDE

20. ročník pouťového turnaje v malé kopané o pohár starosty

Jako tradičně i letos se konal 29.6.2013 od 13.00 hodin již jubilejní 20. ročník pouťového turnaje v malé kopané o pohár starosty na hřišti v Lažanech. 

Celý zápas proběhl v klidném a přátelském duchu, za což bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným. Počasí nám letos také mimořádně přálo a proto doufáme, že všichni prožili příjemné odpoledne.

Výsledky viz Tabulka výsledků

 

2. etapa opravy obecního domu

Po loňské úspěšné realizaci první etapy venkovního zázemí pro veřejnost a turisty jsme pokračovali přeorganizováním vnitřních prostorů obecního domu. Kancelář obecního úřadu se změnila na nekuřáckou část hospody, ze které se vychází do v loňském roce vybudované pergoly. A jak se během letošní sezóny ukázalo, bude velice využita zejména pro rodiče s dětmi, kteří mají dohled nad dětmi hrajícími si na přilehlém prostranství k tomu určeném. Kancelář obecního úřadu se naopak přestěhovala do prostoru, kde původně byl obchod a v poslední době sloužil jako rozšířená část hospody. V současné době ale nevyhovoval svoji polohou. V rekonstruovaných prostorech byly vyměněny vstupní dveře a okna. Dále potom kuřácká a nekuřácká část hospody byla předělena širokými posuvnými dveřmi, po jejichž odsunutí bude prostor při pořádání větších akcí působit kompaktnějším dojmem. Doufáme, že tato rekonstrukce přispěje ke komfortnějšímu využití už tak oblíbené "Hospody U Marušky", do které všechny tímto srdečně zveme. 

Pouťový turnaj v malé kopané o pohár starosty 2012

Tak jako v minulých letech, i letos se u nás pořádal Pouťový turnaj v malé kopané o pohár starosty. Letošního 19. Ročníku se zúčastnilo sedm mužstev. V začátku byl poznamenán lehce zmatky, z důvodu pozdního příjezdu jednoho z mužstev a tudíž nutností urychleného přepsání rozpisu zápasů, z nichž první podle původního rozpisu už se hrál. Ale nakonec se vše podařilo dostat do normálu a doufáme, že všichni prožili příjemné odpoledne prvního prázdninového víkendu, který byl ve znamení krásného, až velice teplého počasí. Jsme rádi, že se všichni zúčastnění chovali sportovně a nedošlo k žádným hádkám ani zraněním. Doufáme, že se za rok opět sejdeme, na už jubilejním 20. ročníku. Výsledky viz. tabulka.

Co se u nás děje…

V letošním roce naše obec zahájila realizaci 1. etapy venkovního zázemí pro veřejnost i turisty. Jedná se o přestavbu a zvelebení pozemku přiléhajícího k budově obecního úřadu s místní hospůdkou. Tento již delší dobu neudržovaný pozemek obec za tímto účelem v loňském roce zakoupila. Na projekt jsme žádali o dotaci z Programu obnovy venkova. Dotaci jsme však dostali ani ne poloviční, takže finanční zatížení bude pro obec větší, než jsme předpokládali. Výsledek dosavadní rekonstrukce je vidět na fotografii. Další foto viz fotogalerie. Dále proběhne oplocení pozemku a zastřešení pergoly pro využití i za nepřízně počasí. Doufáme, že tento prostor bude ke spokojenosti sloužit nejen rodičům s dětmi, ale i k pořádání společenských akcí v obci.