Povinné informace

(ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

 

 

Název:

Obecní úřad Lažany

Obec Lažany

 

Zastupitelstvo:

Starosta - Petr Prokop

Místostarosta - Miroslav Pikl

Členové - Mgr.Miroslav Kovářík,Jiří Rynda,Irena Petříková,Iva Matoušková

 

Úřední hodiny:

Každou středu 18 – 20 hod a dále dle potřeby občanů.

 

Kontakt:

Tel/fax: 380 830 184

Adresa: Obecní úřad Lažany,  Lažany 39,  388 01 Blatná

E-mail: info@obeclazany.cz

 

Veřejná internetová stanice:

Je občanům obce k dispozici během úředních hodin.

 

Czeh POINT:

Jsme pracoviště Czech POINT. Služby stím spojené je možno využívat v úředních hodinách.

 

Důvod a způsob založení povinného subjektu:

Je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Zde jsou též stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.

 

Popis organizační struktury povinného objektu:

Získat příslušné informace, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí lze osobně na Obecním úřadu v úředních hodinách, každou středu od 18.00 do 20.00 hod. Případně na poštovní nebo elektronickou adresu (viz výše).

 

Bankovní spojení pro případné platby od veřejnosti:

KB Blatná č.ú. 29928-291/0100

IČO: 46687700

DIČ: CZ46687700

 

Údaje o rozpočtu:

viz Úřední deska

Úřední hodiny
Středa 18.00 - 20.00
Kontakt
Obec Lažany
Lažany 39
388 01 Blatná
380 830 184 info@obeclazany.cz